bosna-hersek

Bosna Hersek Hakkında

Bosna Hersek ile asırlardan beri devam eden ortak kültürümüz bu ülkede eğitim alacak öğrenciler için en önemli avantajlardan biridir.

Bosna Hersek’teki 4,5 milyondan fazla nüfusun yaklaşık 3 milyonu Müslüman Boşnak nüfustan oluşmaktadır. Bosna’daki diğer etnik unsurları Sırplar, Hırvatlar, Karadağlılar oluşturmaktadır.

Boşnaklar Müslüman olup diğer etnik unsurlar Hıristiyan, Musevi ve diğer dinlere mensuptur.

Bosna’da konuşulan dil Boşnakçadır. Boşnakça Slav dili olup Sırpça, Hırvatça, Karadağ dili, Slovenya dili ile aynıdır.

Boşnakça bilen bu dilleri konuştuğu gibi Rusça, Ukraynaca, Bulgarca, Makedonca da anlayabilir ve dilerse kolayca öğrenebilir.

Balkanlardaki bulunan ülkeler arasında Bosna Hersek gerek doğal güzellikleri gerek kültürel ve etnik zenginliği gerekse yaşam şartlarının uygunluğu olarak en yaşanılır ülkelerin başında gelmektedir. 1984 kış olimpiyatları burada yapılmıştır. Bosna Hersek ve Türkiye arasında yapılan iş-ticaret-turizm, eğitim, spor anlaşmaları bulunmaktadır ve karşılıklı işbirliği hızla ilerlemektedir.

Kategori: Haberler.